Hizmetlerimiz > Çalışma Metodumuz

 

Çalışma Metodumuz
 

HAZIRLIK
İhtiyacı Anlamak, Projeyi Çerçevelemek (Müşteriyi ve Pozisyonu Anlamak)
Başarılı bir projenin elde edilmesi için gereken en önemli nokta proje başlangıcında organizasyonun içinde bulunduğu sektörün, organizasyonun işinin, hedeflerinin, kültürünün, ardından doldurulması beklenen pozisyonun gerekliliklerinin ayrıntılarıyla irdelenmesidir.

PLANLAMA
İhtiyacın anlaşılmasından, rolün tanımlanmasının ardından en uygun aday profilinin belirlenmesi, adayın araştırılması ve değerlendirilmesi stratejisinin belirlenmesi ve buna paralel adaylara yaklaşım, rolün adaya sunumu, aday değerlendirme sürecinin tespiti gibi hazırlıklar planlanır.

Bu plan, araştırma kadrosunun deneyimi; güçlü, sürdürülebilir stratejik ortaklık yaklaşımı; kapsamlı araştırma süreci ve yaratıcılıkları ile hazırlanmış olsa dahi, strateji belirleme araştırma sürecinin önemli bir adımını oluşturduğundan, müşterinin onayı alınarak harekete geçilir.


ARAŞTIRMA
Değişimin hızlı olduğu iş dünyasında, Danışman ve Araştırma ekibimiz ilgili alanda sürekli analiz yapıyor, geniş iletişim ağlarını etkili bir şekilde kullanıyor olsalar dahi, söz konusu proje için sektör ve şirketler ile ilgili detaylı bir araştırma yaparlar. Araştırmalarımız sadece veri bankamızdaki profesyonellerin ve geniş iletişim ağımızın kullanımının dikkate alındığı bir süreç değil, ilgili sektör ve uygun sektörlerde güncel araştırmaları da içerir. 


DEĞERLENDİRME

Seçme ve Yerleştirme sürecimizin önemli bir parçası olan adaylarımız ile temasımız, HUMANERA Consulting'in en kritik süreçlerinden biridir. Gerek aday, gerekse müşteriler için maksimum performans sergilenmesinde optimum örtüşme sağlamak amacıyla adaya rolü objektif olarak anlatmak, adayların kariyerlerindeki etkilerine dair yönlendirmelerde bulunmak, uzun soluklu birlikteliklerimizin temelini oluşturmaktadır. Bu görüşten yola çıkarak sürdürülebilir iş birlikteliği için şeffaf ve sürekli iletişim sağlamaktayız.

Gerek müşterimiz gerekse adaylarımız ile yakın temasımızı sürdürür, mükemmel sonuçlara ulaşabilmek adına süreç ve bulgular hakkında düzenli olarak haberdar eder, zamanında bilgi paylaşımında bulunuruz.
 

GERİ BİLDİRİM

Araştırma süreci boyunca müşteriler süreç ve bulgular hakkında düzenli haberdar edilir.


SUNUM

Aday dokümanları ile sunulan kısa listenin yanı sıra süreç boyunca oluşturulan uzun liste de piyasa, roller v.b. alanlara dair bilgi ve önerilerle sunulabilir.


KATKI VE UYUM İZLEME

Bir adayın gelecek performansının en güçlü göstergesi geçmiş performansı ve elde ettiği başarılarıdır. Müşteri adaylarla ilk yüz yüze görüşmelerini tamamlayıp pozisyon için en uygun olan adayları tanımladıktan sonra, HUMANERA Consulting her aday için gizlilik ilkesine dayalı, referans kontrollerini gerçekleştirir.