Kariyer Fırsatları > Mülakat İpuçları


Mülakat İpuçları

Mülakat İpuçları

İş görüşmeleri ya da yaygın adıyla, mülakat birçok insan için önemli ölçüde stress ve endişe kaynağıdır. Aslında bu stress ve endişeyi yaratan da sürecin bilinmemesi ve algılama farklılıklarının olabilme olasılığıdır.

İş görüşmeleri gerek organizasyonun gerekse profesyonelin gelecekleri ile ilgili alacağı önemli bir karar aşamasıdır. Diğer taraftan, profesyonelin sahip olduğu bilgi, deneyim, beceri ve tutumlarıyla organizasyona sağlayabileceği katkılara ilişkin verebileceği algı için önemli bir fırsattır.

Tüm iş görüşmelerinde, sağlıklı bir iletişim kurmak ve güven oluşturmak en az başarılar ve beceriler kadar önem taşır. Ne söylediğiniz kadar nasıl söylediğiniz de sonucu etkileyen bir faktördür. Ne istediğinden emin, kendine güvenen, iyi hazırlanmış bir profesyonel görüşmecide iyi bir izlenim bırakacaktır.

Görüşmenin sonunda bir profesyonel birliktelik olsun olmasın, profesyonelin bırakacağı izlenim, söz konusu rol için olmasa da, gereksinim olduğunda, farklı roller için tekrar ulaşılmasını sağlayacaktır.

Dikkat edilmesi gerekli unsurlar

Mülakat öncesinde hazırlık yapmak görüşmenin başarılı geçmesini sağlayacak, profesyoneli iyi hissettirecektir.

Mülakatların çoğu 30 dakika ile 60 dakika gibi bir sürede tamamlandığından zamanın iyi kullanılması dikkat edilecek en önemli unsurlardandır.

Görüşmecinin, mülakat başlangıcında ‘kendinizden bahseder misiniz’ sorusunu sorduğu durumlar için profesyonelin kendisini kısaca anlatan bir tanıtım hazırlaması yararlı olacaktır. Kişisel bilgiler, kariyerin ana hatları (hangi tarihte, hangi şirkette, hangi rolü üstlendiği gibi) ve kariyer hedefininin yer aldığı bir tanıtım olmalıdır.

Mülakat sırasında, sorulmasa dahi, satır aralarında, profesyonelin görüşme yaptığı rolün gereklilikleri ile örtüşecek, daha önce gerçekleştirdiği çalışma, proje vb spesifik örneklerden söz etmesi farklılık yaratacaktır.

Mülakat sürecinin sadece görüşmecinin sorularının yanıtlandığı bir platform olmadığı, görüşme yapan profesyonelin de öğrenmek istediklerine ilişkin soruların olabileceği de unutulmamalıdır.