Kariyer Fırsatları > Etkili CV Yazma


Etkili CV Yazma

Özgeçmiş Hazırlığı

Özgeçmiş, bireyin çalışma yaşamı ile ilgili bilgilerini, düzenli bir şekilde işverene sunmaya yarayan bir tanıtım yoludur. Diğer bir tanıma göre özgeçmiş, bireye özgü belirli değerlerin bir araya getirildiği ve sergilendiği bir pazarlama aracıdır.

İşveren,kişiyi ilk özgeçmişi ile tanır. Bu süreçte profesyonelin kendisini daha fazla tanıtma imkanı bulabilmesi için önce görüşmeye davet edilmesi gerekir. Bu nedenle görüşme öncesinde özgeçmişin etkili bir şekilde yansıtılması önemli bir gerekliliktir.

Özgeçmişin Biçimi

Çok büyük puntolar yerinizi daraltacak, çok küçük olanlar ise okumayı güçleştirecektir, O bakımdan okunaklı bir yazı karakteri ve punto seçimi önemlidir. Yine yaygın kullanılan yazı karakterleri olarak “times, ariel, helvetica” gibi kolay okunanlar ve 11-12 punto tercih edilmektedir.

Özgeçmiş tekdüze olmamalıdır; düzenli bir biçim vermek ve kolay okunmasını sağlamak için, vurgulanmak istenen noktaları, koyu renkli karakter kullanarak, altını çizerek vb biçim özelliklerini kullanarak farklılaştırmak yerinde olacaktır.

Bu amaçla iş deneyimi, eğitim gibi özgeçmişin bölüm başlıklarının büyük harfle, koyu renkli ve diğer yazılardan bir büyük punto ile yazılması önerilir. Bu açıdan aynı tür bilgilerin aynı hizada yer alması, özgeçmişin kolay okunmasına yardımcı olur.

Özgeçmişe fotoğraf eklenmesi konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Fotoğraf koymanın gerekli olduğu durumlarda, doğal ifadeyi yansıtan kaliteli bir fotoğraf tercih edilmelidir.

Özgeçmişiniz 2 maksimum 3 sayfayı geçmemelidir. Özgeçmişleri değerlendirenlerin, özgeçmişleri kısa zamanda değerlendirdikleri göz önüne alındığında, uzun özgeçmişler ile profesyonelin kendisini anlatabilme olanağı azalır. Uzun vadeli bir çalışmanın gereği olan “güven” unsurunu koruyabilmek adına, özgeçmişte gerçeğe aykırı hiçbir bilgiye yer verilmemelidir.

Özgeçmiş bir “kompozisyon” niteliğini taşımamalıdır. Kullanılan dil ve ifadeler açık, kısa ve basit olmalı, görüntü itibarı ile de tek düze olmamalıdır.

Özgeçmiş Bölümleri

» Başlık
Kişinin adı, soyadı, adresi, telefon numaraları ve e-posta adresi gibi iletişim bilgileirini içerir.

» Kariyer Amacı
İş amacı, kariyer hedefi yeralır.

» Kariyer Özeti
Deneyim ve kişilik yapısı ile ilgili fikir vermeyi amaçlayan bir bölümdür. Örnek: Hızlı tüketim ürünleri sektöründe yer alan uluslararası bir firmada 10 yıllık deneyime sahip pazarlama yöneticisi. Ticari bakış açısına sahip, sonuç odaklı, ilişki yönetimi kuvvetli bir profesyonel.

» İş Deneyimi
Çalışılmış olan her işyerindeki deneyim ile ilgili önemli başarılar, gerçekleştirilmiş çalışmalar yeralır.

İşyeri ve üstlenilen pozisyonlar sondan başa doğru, tarih ve yer belirterek yazılır. Her ünvanın hemen altına, önce sorumluluk alanları, birkaç satırlık bir paragraf olarak yazılmalıdır. Ardından her bir üstlenilen görev süresince şirket için gerçekleştirilen çalışmalar, başarılı uygulamalar, projeler kısaca, liste halinde, ifade edilmelidir.

» Öğrenim
Okul bilgileri sondan geriye doğru yazılır.

»Profesyonel Gelişim
Alınmış olunan mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerin yeraldığı bölümdür.

» Kişisel Bilgiler
Paragraf biçiminde ve liste olarak ifade edilebilir. Doğum tarihini belirtmek ülkemizde alışılagelmiş bir durumdur ve ilgi alanları ve askerlik durumunun yazıldığı alandır. Yine bu bölüme, eğer varsa sosyal/toplumsal üyelik ve faaliyetler yazılabilir.