Kilit bir çalışan istifa etti, (başka firmadan daha iyi bir teklif aldı , taşındı, evlendi, askere gitti, kendi işini kurmaya karar verdi……)
Yeni bir pozisyon oluşturuldu, (şirketimiz büyüyor, yeni bir alana girme kararı alındı, organizasyonel yapı kademelendirildi…)
Ekipte performansı düşük ve iyileşme gayreti göstermeyen bir çalışan var…
Tüm bu nedenler yeni bir çalışan / yönetici arayışı başlatılmasına sebep olmuş olabilir.
Asıl konu bundan sonra ;
• Kurum kültürüne uygun,
• Kendisinden bu pozisyonda beklenen sorumlulukları daha önce başarı ile yerine getirmiş,
• İşine ve şirketine bağlı, ekibe uyumlu,
• Motivasyonu yüksek, pozisyonun yetkinlik setine uygun profesyoneli ,
doğru tanımlamaktır.
Kimi zaman bu tarz profesyonel arayışlarında firmalar beklentilerini oldukça yüksek tutmakta ve bazen birbiriyle çelişebilecek kriterler sıralıyabilmektedirler.
Bu tip durumlarda işe alım süreci uzadığı gibi, işin gereklerinin çok üstünde deneyim ve yetkinliğe sahip bir adayın pozisyonu Kabul edip işe başlamasından kısa bir süre sonra işten ayrılması ve sürecin tekrar baştan başlaması gibi istenmeyen durumlar da yaşanabilmektedir.
Burada dikkat edilecek önemli konu , işe alım yapacak yöneticinin öncelikle şirketinin kültürünü, sektörün dinamiklerini, ekibin işleyiş tarzını, pozisyonun karşılaşacağı zorluklar ve fırsatları çok net ve objektif olarak tanımlayabilmesidir.
Bu çevre faktörleri net olarak tanımlandığında ikinci aşamada adaydan beklenen özellikler,yetkinlikler sıralanmalı ve bunu yaparken birlikte çalışacağı kişilerin (farklı bölümlere yoğun iş ilişkisinde bulunulacak çalışanlar da dahil olmak üzere) tarz ve yaklaşımları da dikkate alınmalıdır.
Bu bilgiler ışığında işe alım sürecini yönetecek İnsan kaynakları departmanı yetkilisi ve danışmanlık firması yetkilisi çok açık ve net olarak bilgilendirildiğinde süreç çok daha hızlı ve hedef odaklı akabilmektedir.
Başta yapılacak objektif ve net tanımlama sayesinde , şirket kültürüne uygun, bağlı bulunduğu yönetici ile uyumlu çalışacak , çok kısa süre içinde ekibin parçası olabilecek ve başarılı hedeflere hızlıca koşabilecek profesyonelleri bünyenize katmak çok daha kolay olacaktır.